Pomáháme opravit lidské tělo

XXIV. workshop intervenční kardiologie, 10. - 11. dubna 2014 Kongresové centru IKEM


Untitled


Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,
je pro nás potěšením pozvat vás jménem Organizačního a programového výboru k účasti na XXIV. workshopu intervenční kardiologie, který se bude konat ve dnech 10. - 11. dubna 2014 v Kongresovém centru IKEM, Praha.
Chceme pokračovat v tradici přednášek, živých i předtočených přenosů s interaktivní diskuzí k aktuálním tématům intervenční kardiologie současnosti, a to s důrazem na praktické aspekty perkutánních koronárních intervencí i mimokoronárních intervenčních výkonů. Dlouholetou součástí našich workshopů je sesterská sekce, nově plánujeme zařadit sekci pro mladé (nejen intervenční) kardiology. Tradiční součástí programu bude Společenský večer.
Těšíme se na opětovné setkání s vámi a doufáme, že i díky Vaší účasti bude XXIV. workshop intervenční kardiologie úspěšný.

MUDr. Michael Želízko
Předseda organizačního výboru

Doc.MUDr. Josef Šťásek, CSc.
Předseda pracovní skupiny

Stránky workshopu

Nov 2014
Aug 2014
May 2014
Apr 2014
Mar 2014
Dec 2013
Nov 2013
May 2013
Apr 2013
Nov 2012
Oct 2012
Mar 2012
Nov 2011
Sep 2011