Pomáháme opravit lidské tělo

VI. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, Brno 9.-11.11. 2014


VIkskch

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, 
jménem výboru
České společnosti kardiovaskulární chirurgie a jménem organizačního výboru sjezdu si Vás dovolujeme pozvat na VI. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, jehož součástí bude také 17. Hejhalův den. Sjezd se bude konat v Brně, v hotelu Voroněž, ve dnech 9. -11. 11. 2014. 
Kongres zahájíme v ned
ěli 9. listopadu večer neformálním setkáním, tentokrát v prostorách hradu Špilberk. Podobně jako na minulém kongrese budou součástí programu také satelitní firemní sympozia, workshopy a soutěž mladých chirurgů o nejlepší přednesené sdělení, která se setkala s velkým ohlasem.
Naším cílem je p
řipravit pro Vás zajímavý odborný program a vytvořit prostor pro mezioborovu diskuzi. V rámci zahájení kongresu zazní slavnostní sdělení dvou osobností světové kardiochirurgie a cévní chirurgie a účast přislíbili další vyzvaní zahraniční hosté. Smyslem našeho setkání je reflektovat změny, které se týkají našich oborů a kvalitativně posunout péči o naše pacienty za účasti všech, kteří k tomu mohou přispět. Proto kromě kardiochirurgů a cévních chirurgů na naše setkání srdečně zveme odborníky zaměřené na kardiologii, radiologii, angiologii, neurologii a všechny ostatní, bez jejichž spolupráce moderní diagnostika a léčba kardiovaskulárních onemocnění dnes již není možná. Rovněž uvítáme naše nejbližší spolupracovníky anesteziology, intenzivisty, perfuzionisty a zdravotní sestry. 
Odborný program bude probíhat ve 4 sekcích, kardiochirurgické, angiochirurgické, posterové a sekci zdravotnických pracovník
ů nelékařských profesí. V kardiochirurgické sekci bude vytvořen prostor pro kardiologické přednášky a podobně v sekci angiochirurgické pro endovaskulární a angiologické přednášky a pro sdělení z dalších spolupracujících oborů. Po celou dobu kongresu budou v prostorách hotelu probíhat firemní výstavy. Součástí kongresu bude také valná hromada naší odborné společnosti. Kongres bude zařazen do systému kontinuálního vzdělávání ČLK a ČAS. Účast na něm bude ohodnocena příslušným počtem kreditů
T
ěšíme se na setkání v Brně a věříme, že účast na sjezdu pro Vás bude jak po odborné, tak i společenské stránce přínosná, a že přispěje k prohloubení naší spolupráce i k navázání nových kontaktů.
Doc. MUDr. Petr Němec, CSc. MBA
p
ředseda ČSKVCH

Prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D.
předseda organizačního výboru

Stránky kongresu

Nov 2014
Aug 2014
May 2014
Apr 2014
Mar 2014
Dec 2013
Nov 2013
May 2013
Apr 2013
Nov 2012
Oct 2012
Mar 2012
Nov 2011
Sep 2011