Pomáháme opravit lidské tělo

XXII. Výroční sjezd České kardiologické společnosti, 4.-7.5. 2014 Brno


XXII


Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,
v letošním roce po
řádá Česká kardiologická společnost (ČKS) již svůj XXII. Výroční sjezd. ČKS je pokračovatelkou Československé kardiologické společnosti, založené roku 1929 profesorem Libenským a dalšími významnými kardiology období mezi dvěma světovými válkami a je třetí nejstarší kardiologickou společností na světě. Zásluhy zakladatele ČKS každoročně uctíváme udělením Zlaté medaile ČKS (Libenského) jedné mimořádné osobnosti z našich řad za celoživotní přínos k rozvoji diagnostiky, léčby a výzkumu kardiovaskulárních chorob. Od roku 2012 je Zlatou medailí ČKS (Libenského) oceňován též jeden významný zahraniční kardiolog – tentokrát byl nominován prof. Fausto Pinto – významný portugalský kardiolog a prezident Evropské kardiologické společnosti pro období 2014-16. Prof. Pinto pronese slavnostní přednášku při zahájení sjezdu.
V
ětšina z nás však jistě na sjezd nepřijíždí kvůli naší slavné historii, ale proto, abychom se dozvěděli novinky z našeho oboru. Rádi bychom  vám připomněli a motivovali vás  v nadcházejících týdnech k přípravě abstrakt. Sjezd ČKS je vždy prezentací toho nejlepšího z české kardiologie.  Na tvorbě bohatého programu se podílely všechny pracovní skupiny ČKS. Věříme, že se Vám program bude líbit.
Na tradi
ční Valné hromadě členů ČKS bude výbor ČKS bilancovat výsledky třetího roku své činnosti – zásadních novinek je celá řada: výrazně modernizovaný Národní kardiovaskulární program, druhý rok nové podoby časopisu Cor et Vasa, podpora mladým kardiologům včetně PS Kardio-35, vydávání souhrnů doporučených postupů Evropské kardiologické společnosti (tyto souhrny jsou vytvořeny našimi předními experty a cílem je učinit ESC guidelines čtivější, srozumitelnější a dostupnější pro širokou praxi). ČKS podporuje v rámci sjezdu také řadu akcí mimo výstaviště, které jsou věnovány edukaci a propagaci zdravého životního stylu. To vše je známkou transformace ČKS v kardiologickou společnost skutečně evropského formátu.
Pro XXII. sjezd jsme p
řipravili i důstojný společenský a kulturní program. Věříme, že se Vám tento sjezd bude líbit a přejeme Vám příjemné prožití 4 kongresových dnů v Brně a úspěchy při uplatňování získaných poznatků ve Vašem profesním životě. Těšíme se na setkání na odborných akcích a rádi bychom vás pozvali na úterní slavností galavečer ČKS u příležitosti XXII. výročního sjezdu.
Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc, FESC, MBA předseda organizačního výboru
Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC. p
ředseda České kardiologické společnosti
Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc., FESC., p
ředseda programového výboru


Stránky sjezdu

Nov 2014
Aug 2014
May 2014
Apr 2014
Mar 2014
Dec 2013
Nov 2013
May 2013
Apr 2013
Nov 2012
Oct 2012
Mar 2012
Nov 2011
Sep 2011