Pomáháme opravit lidské tělo

1. společná Mezinárodní konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS, 6.-8.6.2014, Brno


gyn_2014

MUDR. VLADIMÍR DVOŘÁK

Milé kolegyně a kolegové, 
je mi ctí Vás oslovit v roli jednoho z prezidentů společné Mezinárodní konference ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS. 
Úsilí části členů výboru obou odborných společností vedlo po několika letech příprav ke konkrétním dvěma akcím, naplánovaným na příští dva roky. 2014 Brno a 2015 Bratislava. 
Původně byla tato konference v roce 2014 plánována do Karlových Varů. Vzhledem k horší geografické dostupnosti a po vyhodnocení všech pro a proti byla přesunuta na Výstaviště do Brna. 
Věříme, že společná minulost přátelské styky napříč společnostmi i kvalitní odborný i společenský program povedou k velkému zájmu aktivních i pasivních účastníků konference. 

Na Vaši účast se těší
Vladimír Dvořák Prezident conference

PROF. MUDR. JÁN DANKO, PH.D.
Vážené kolegyne, kolegovia,

Po mnohých rokoch národných kongresov Českej a Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti máme opäť šancu sa stretnúť a spoločne prezentovať výsledky odbornej vedeckej, ale aj pedagogickej činnosti našich lekárov.
Našťastie medicína, ani veda nepozná hranice, jej úroveň nie je možné ovplyvniť ani rôznymi politickými garnitúrami. Je dobré, že vedenia Českej aj Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti sa dohodli a znova chcú ísť spoločnou cestou pri organizovaní národných kongresov. Verím, že tento kongres nadviaže na obrovské množstvo odborných podujatí, ktoré počas mnohých rokov prebiehali spoločne a ktoré významnou mierou ovplyvnili nielen celkové poznanie, ale aj úroveň zdravotnej starostlivosti v oboch krajinách. 
Želám všetkým nech tento krok sa stane symbolom spolupráce, ktorý bude naďalej spájať naše odborné spoločnosti samozrejme za rešpektovania vnútroštátnych odlišností a stane sa tradíciou priateľstva gynekológov, pôrodníkov Českej a Slovenskej republiky. 
Mesto Brno je ideálne na zorganizovanie tejto akcie a uisťujem Vás kolegyne a kolegovia, že organizátori urobia všetko preto, aby ste si z tohto kongresu odniesli nielen množstvo odborných poznatkov, al
e aj príjemných zážitkov. 

Pozývam Vás všetkých do Brna a teším sa na stretnutie s Vami
Ján Danko Prezident konference 

Stránky konference

Nov 2014
Aug 2014
May 2014
Apr 2014
Mar 2014
Dec 2013
Nov 2013
May 2013
Apr 2013
Nov 2012
Oct 2012
Mar 2012
Nov 2011
Sep 2011