Pomáháme opravit lidské tělo

10. mezinárodní kongres ČSMO, 22.– 24. 5. 2014 Kouty u Ledče nad Sázavou


csmo_10


Vážení kolegové, přátelé a příznivci,

dovolte mi, abych Vás pozval na další setkání perfuziolog
ů, které pořádá Česká společnost pro mimotělní oběh a podpůrné systémy ve spolupráci se Všeobecnou Fakultní Nemocnicí. Setkání se bude konat  ve dnech  22. až 24. května 2014 v konferenčním hotelu LUNA, Kouty 77, 584 01 Ledeč nad Sázavou. 

Doufám, že i tentokrát se zú
častníme v hojném počtu, neboť se jedná o již jubilejní 10. mezinárodní kongres ČSMO.
Jako obvykle bychom si m
ěli vyměnit zkušenosti, předat nové poznatky z oboru, seznámit ostatní účastníky s výsledky práce svých domovských základen.

V
ěřím, že firmy nám dají nahlédnout do chystaných novinek na trhu nebo sami „vygůglíme“ nějaká zajímavá sdělení, která stojí za přednesení široké odborné veřejnosti. A nebo si jen tak neformálně pohovoříme u sklenky s kolegy, které jsme delší dobu neviděli a kteří nám mohou sdělit zajímavosti, jenž jsou jinak drženy „pod pokličkou“.

V
ěřím, že setkání bude mít i příjemný společenský program a že přivítáme i kolegy a hosty ze zahraničí.

T
ěšíme se na vás!
Za realiza
ční tým,

Ing. Jaroslav Mašín předseda ČSMOStránky kongresu

Nov 2014
Aug 2014
May 2014
Apr 2014
Mar 2014
Dec 2013
Nov 2013
May 2013
Apr 2013
Nov 2012
Oct 2012
Mar 2012
Nov 2011
Sep 2011